Najbliższa edycja specjalna:

- ooo -

Znakomita Sala pod brunatnym Jeleniem na Cieszyńskim Rynku

An extraordinary ballroom with roots in the 17th century, located in the heart of the historic Cieszyn Market Square

Zapraszamy na najlepszy parkiet w Cieszynie i najelegantszą milongę w regionie
Welcome to the best dancing floor in Cieszyn and the most elegant milonga in the region

Detailed info:

Szczegóły: